Rom viser vei

Rom omtales ofte  i media og tilreisende rom er synlige i gatebildet over hele Norge. Kunnskapen om roms historie, tradisjoner og levesett kan likevel være liten blant majoritetsbefolkningen, og mange lurer på hvem rom er og hvorfor situasjonen for dem er som den er.

I ordningen ” Rom viser vei” holder norske rom dialogforedrag ved ulike norske virksomheter, som skoler og universiteter, offentlige instanser eller forskningsinstitusjoner. Foredragene er lagt opp med god mulighet for dialog mellom romrepresentanten og deltakerne, som blant anent kan lære om:

  • Roms opprinnelse og vandring gjennom Europa
  • Ulike tradisjoner før og nå
  • Utfordringer ved integrasjon og inkludering sett fra roms side

Opplegget tilpasses tilhørerne.

Ta kontakt for mer informasjon eller booking av foredrag!

Balder Hasvoll: balder.hasvoll@osloskolen.no, tlf: 90 61 13 02