Kontakt

Romtiltaket driftes nå under Kirkens Bymisjon

Kontaktperson:

Inger Sigfridsson, tlf 95297348, e-post: inger.sigfridsson@bymisjon.no