Om oss

 

Veiledningstjenesten

Romtiltaket er en kompetansepartner om den nasjonale minoriteten rom

Romtiltaket tilbyr veiledning for personer fra den nasjonale minoriteten rom, med det mål å sikre at rom får mulighet til å leve i det norske samfunnet på samme vilkår som resten av befolkningen

•bistå i roms møte med offentlige instanser og formidle kunnskap om roms kultur og livssituasjon til majoritetssamfunnet
•bistå med individuell tilrettelegging for opplæring tilpasset den enkeltes livssituasjon

Kontakinformasjon

Veileder Balder Hasvoll på balder.hasvoll @ osloskolen.no og mobil 90 61 13 02

Veileder Inger Sigfridsson på inger.sigfridsson @ osloskolen.no og mobil 95 29 7 348