Om rom

Rom er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Forfedrene til dagens norske rom kom til landet i perioden 1850-1900. Rom utvandret opprinnelig fra India for rundt 1000 år siden.

I mange år levde de fleste rom en omflakkende tilværelse, uten fast bopel. Først på 1980-tallet fikk norkse rom mer permanente boliger. Blant annet bygget Oslo kommune hus som skulle være forbeholdt rom. Samtidig arbeidet man med å integrere barna i barnehage og skole. I dag bor de fleste norske rom i leiligheter, men reisetradisjonen står fremdelses sterkt, spesielt i sommerhalvåret.

Mange voksne rom har lite skolegang, men i dag går barna i stadig større grad på skolen. Det antas at det finnes omkring 500-800 norske rom og de fleste bor i Osloområdet. Dette anslaget inkluderer ikke tilreisende rom fra europeiske land eller den store gruppen rom som ble bosatt i Norge etter oppløsningen av Jugoslavia på 1990-tallet.

Mer om rom:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/nasjonale-minoriteter/#103397

Torbjørg Bay: «Før det er for sent. Sigøynernes livsbetingelser i Norge

HL-rapport: «Å bli dem kvit. Utviklingen av en sigøynerpolitikk

Balder Hasvoll og Inger Sigfridsson (red): «Ute er det kaldt. Om romer i Norge

Cecilia Köljing, Maja K. Nylander, Sofia Hultquist (red). «Vi är romer.» Göteborgs stadsmuseum, 2013.

Peder Skogaas og Kåre Lilleholt. «En for hverandre. Sigøynerne Milos Karoli og Frans Josef forteller». Gyldendal norsk forlag, 1978.