Med den tsjekkiske NGOen ROMEA mot diskriminering og hatvold

Den tsjekkiske organisasjonen ROMEA gjennomførte i vår det tsjekkisk-norske prosjektet «Kunnskapsdeling rundt støtte til diskrimineringsofre i Norge og Tsjekkia».

Av: Jitka Votavová, 01.05.16

Hovedmålet med prosjektet var å kunne gi bedre støtte til ofre for diskriminering og hatvold. For å få til dette, var ROMEA og Romtiltaket på studieopphold hos hverandre.

Det første studieoppholdet fant sted i Oslo 14.-18. mars. Jitka Votavová og František Bikár deltok fra ROMEAs side. De hadde med seg Richard Samko, som er reporter i tsjekkisk stats-tv (Česká televize). I løpet av oppholdet filmet de første del av en dokumentar om diskrimineringsvern for rom i Norge og Tsjekkia. Resultatet kan du se her: https://drive.google.com/open?id=0B3yR7NqUNgtPZ3Bqdy1NZHR6Y1U. Filmen ble laget med støtte fra  Nadace rozvoje občanské společnosti – NROS (Civil Society Development Foundation), som en del av prosjektet «Kunnskapsoverføring mellom Norge og Den tsjekkiske republikk om støtte til ofre for diskriminering».

logo_nros

 

 

Den siste uka i april besøkte Romtiltakets Alpocino Jansen og Balder C. Hasvoll ROMEA i Praha for å bli bedre kjent med arbeidet mot diskriminering og hatvold i Tsjekkia.

  1. april organiserte ROMEA en offentlig debatt i Praha, med tittelen «Rom i Tsjekkia – muligheter, begrensninger og utsikter. Ett av diskusjonstemaene var «Former for diskrimineringsvern og hjelp til ofre for hatvold».

Rundebord

Jitka Votavová (til høyre) driver ROMEAs hotline for ofre for hatvold og diskriminering. Balder C. Hasvoll (nummer to fra høyre) og Alpocino Jansen representerte Romtiltaket i Praha (foto: Jana Baudyšová).

Debattdeltakerne fikk høre om arbeid mot diskriminering og hatvold i Tsjekkia. Alpocino Jansen og Balder C. Hasvoll holdt et foredrag om roms historie og situasjon i Norge i dag. Til slutt fikk deltakerne en førpremiere på dokumentarfilmen ROMEA spilte inn i Norge. Den avsluttende panel-diskusjonen om bekjempelse av diskriminering og undertrykkelse var svært livlig og fruktbar.

Blant debattdeltakerne var det representanter for tsjekkisk presse og rikskringkasting, romske studenter og diverse tsjekkiske organisasjoner og etater.

Teksten er oversatt fra tsjekkisk av Balder C. Hasvoll