HL-senterets rapport «Å bli dem kvit» gir en oversikt over norske rom deportert til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau

Å bli dem kvit HL-senteret forside rapport jpeg formatÅ bli dem kvit HL-senteret forside rapport

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har HL-senteret utredet hva som skjedde med norske rom før, under og etter andre verdenskrig. Den viser utviklingen av en «sigøynerpolitikk» i tidsrommet 1900-1956.

Rapporten gir en oversikt over norske rom deportert til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Av 66 deporterte rom, overlevde bare fire.

I 2012 sendte representanter for norske romorganisasjoner brev til Regjeringen, der de ba om at identiteten til rom som ble drept under krigen ble kartlagt og sidestilt med andre nordmenn som ble drept under krigen. I tillegg ba organisasjonene om at det blir gitt en uforbeholden offentlig beklagelse og at det blir utbetalt en kollektiv erstatning for den behandling norske rom har blitt utsatt for.

Natasha Bielenberg fra Sigøynerforeningen Yagori og Natalina Jansen, prosjektleder for Le Norveganongi Romengi Historia (norske roms historie) har vært viktige samarbeidspartnere i forskningsprosjektet.

Rapporten ble overrakt kommunalminister Jan Tore Sanner den 12. februar 2015.

Les rapporten her