Oslo Museum med ny utstilling

Arbark_251x400

Oslo Museum åpner ny utstilling om norske rom. Utstillingen åpner på søndag klokken 1400.

Utstillingen viser bruddstykker fra norske romás historie, kultur, tradisjon og liv i dagens Norge gjennom film, fotografi, intervjuer, avisutklipp, tekst, gjenstander og andre kilder. Den bygger på et flerårig innsamlings- og dokumentasjonsprosjekt Interkulturelt Museum har gjennomført siden 2010 i samarbeid med det norske rommiljøet og med støtte fra Norsk kulturråd.

Les mer om utstillingen her:

http://www.oslomuseum.no/interkulturelt-museum/interkulturelt-museum-aktiviteter/apning-norvegiska-roma-norske-sigoynere