Romtiltaket klare til nytt semester og skolestart

Alle ansatte er tilbake fra sommerferie og planlegger i disse dager skolestart og nye aktitviteter.

Noen omrokkeringer har det blitt i våre rekker. Inger Sigfridsson er ute i permisjon og Balder Hasvoll er tilbake fra permisjon. Vi benytter anledningen til å ønske Inger til lykke med nye utfordringer og Balder velkommen tilbake!

Gleder oss til full oppstart neste uke!