Forfatterarkiv: Morten Tandberg

Norges første barnebok på romanes

 

paramici

Romtiltakets Balder C. Hasvoll har sammen med Maria Barinka Lakatosova og Robert Lorentsen skrevet boka «Romske eventyr og historier». Alle tekstene er trykket på to språk: romanes og norsk. Fortellingene passer for barn og ungdom og for alle som vil lære noe om roms språk og kultur. Boka gis ut på Solum forlag.

6. desember kl 12.30 er det åpen boklansering på Kulturhistorisk museum i Fredriks gate 2 i Oslo. Det blir bokprat, Språkrådet vil fortelle om sitt arbeid med nasjonale minoriteters språk og det blir visning av den korte rumensk-norske animasjonsfilmen Chororo. Enkel servering. Vel møtt!

– Sterkere antisiganisme enn før krigen.

Av: Balder C. Hasvoll

Antropologen Michael Stewart fra University College of London har skrevet om romer i Øst- og Sentral-Europa i 30 år. Time of the gypsies (1997) og The Gypsy «Menace» (2012) er blant hans mest kjente verk. Romtiltaket møtte Stewart på HL-senteret i Oslo, hvor han deltok på en konferanse om statlig forfølgelse av romer i europeisk historie. Vi ba ham sammenligne dagens situasjon for europeiske romer med den de hadde før 2. verdenskrig.

stewart

Ignorerer den europeiske domstolen  

«Det er alltid risikabelt å trekke en forenklet parallell, i dette tilfellet fordi forfølgelsen romer ble utsatt for mellom 1930 og 1945 er ganske annerledes enn den de står overfor i dag. Det er sannsynligvis mye sterkere anti-tsiganistiske følelser i Øst-Europa i dag enn det var på den tiden og fordommene er sterkere «, sa Stewart. Dagens europeiske myndigheter opptrer også svært forskjellig fra mellomkrigstidens.

«Det som imidlertid er likt, er det noen kaller «unntakstilstanden» romske familier befinner seg i. I denne unntakstilstanden står de utenfor loven. Statlige institusjoner vet på den ene siden ikke hvordan de skal håndtere dem, og på den annen side fortsetter de å undertrykke dem. Et eksempel er tsjekkiske myndigheter, som opprettholder ulovlig segregering av rom-barn i skolen ved å erklære dem mentalt tilbakestående. Det er helt ulovlig i følge EU-domstolen, men likevel fortsetter de å gjøre det.»

Usynlighet som strategi

«Når vi studerer arkiver fra før andre verdenskrig, nevnes romer nesten bare i form av trøbbel», sa Stewart. «Romer ble sett på som utilgjengelige, og statsinstitusjonene ser ut til å ha vært overdrevent fiksert på dem.»

Mellom verdenskrigene utvekslet politi og andre myndigheter stadig informasjon om romer for å kontrollere dem, fortalte Stewart. Som svar, har romer utviklet en egenskap som synes å ha bred geografisk spredning og lange historiske røtter, nemlig en «usynlighetsstrategi». Det vil si å «ikke motsette seg, men ignorere og bevege seg i periferien, ikke rømme, bare befinne seg på andre steder». Familien er «limet» i denne strategien.   Dr. Stewart sa det blant romer vanligvis ikke er høyere beslutningsenheter enn familien. «Du er nesten usårbar som gruppe når det ikke er noen ledere som myndighetene kan angripe, og det eneste du trenger for å overleve kulturelt er å gifte seg med noen som tilhører samme gruppe som deg selv. Historien viser udiskutabelt at de har lykkes med denne strategien,» sa Stewart. «Selve eksistensen av romer som gruppe i dag beviser det».

Norges første romske kokebok » Romano Chabenata»

 

Romano Chabenata

Sjekk ut Norges første romske kokebok » Romano Chabenata»

Under 8. april markeringen 2016 ble Norges første romske kokebok » Romano Chabenata» lansert. De dyktige kokkene har samlet noen av romenes tradisjonelle matretter og kaker for å gi gaže et innblikk i det rike og mangfoldige romske kjøkkenet.

Kokeboken fåes hos Romtiltaket, Oslo VO Skullerud.

During this April 8. 2016 celebration Norway’s first cookbook «Romano Chabenata» was launched. The talented chefs have collected some of the traditional roma dishes and cakes to give gadje glimpses into the rich and diverse Roma kitchen.

The cookbook can be be obtained from Romtiltaket, Oslo VO Skullerud.

Med den tsjekkiske NGOen ROMEA mot diskriminering og hatvold

Den tsjekkiske organisasjonen ROMEA gjennomførte i vår det tsjekkisk-norske prosjektet «Kunnskapsdeling rundt støtte til diskrimineringsofre i Norge og Tsjekkia».

Av: Jitka Votavová, 01.05.16

Hovedmålet med prosjektet var å kunne gi bedre støtte til ofre for diskriminering og hatvold. For å få til dette, var ROMEA og Romtiltaket på studieopphold hos hverandre.

Det første studieoppholdet fant sted i Oslo 14.-18. mars. Jitka Votavová og František Bikár deltok fra ROMEAs side. De hadde med seg Richard Samko, som er reporter i tsjekkisk stats-tv (Česká televize). I løpet av oppholdet filmet de første del av en dokumentar om diskrimineringsvern for rom i Norge og Tsjekkia. Resultatet kan du se her: https://drive.google.com/open?id=0B3yR7NqUNgtPZ3Bqdy1NZHR6Y1U. Filmen ble laget med støtte fra  Nadace rozvoje občanské společnosti – NROS (Civil Society Development Foundation), som en del av prosjektet «Kunnskapsoverføring mellom Norge og Den tsjekkiske republikk om støtte til ofre for diskriminering».

logo_nros

 

 

Den siste uka i april besøkte Romtiltakets Alpocino Jansen og Balder C. Hasvoll ROMEA i Praha for å bli bedre kjent med arbeidet mot diskriminering og hatvold i Tsjekkia.

  1. april organiserte ROMEA en offentlig debatt i Praha, med tittelen «Rom i Tsjekkia – muligheter, begrensninger og utsikter. Ett av diskusjonstemaene var «Former for diskrimineringsvern og hjelp til ofre for hatvold».

Rundebord

Jitka Votavová (til høyre) driver ROMEAs hotline for ofre for hatvold og diskriminering. Balder C. Hasvoll (nummer to fra høyre) og Alpocino Jansen representerte Romtiltaket i Praha (foto: Jana Baudyšová).

Debattdeltakerne fikk høre om arbeid mot diskriminering og hatvold i Tsjekkia. Alpocino Jansen og Balder C. Hasvoll holdt et foredrag om roms historie og situasjon i Norge i dag. Til slutt fikk deltakerne en førpremiere på dokumentarfilmen ROMEA spilte inn i Norge. Den avsluttende panel-diskusjonen om bekjempelse av diskriminering og undertrykkelse var svært livlig og fruktbar.

Blant debattdeltakerne var det representanter for tsjekkisk presse og rikskringkasting, romske studenter og diverse tsjekkiske organisasjoner og etater.

Teksten er oversatt fra tsjekkisk av Balder C. Hasvoll